Language of document :

Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 23 mai 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Monomeles Protodikeio Serron - Grecia) – WP/Trapeza Peiraios AE

(Cauza C-105/19)1

(Trimitere preliminară – Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții – Protecția consumatorilor – Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – Directiva 93/13/CEE – Competențe și obligații ale instanței naționale – Procedură de somație de plată – Admiterea opoziției la această somație – Lipsa unor precizări suficiente privind contextul factual și normativ al litigiului principal, precum și motivele care justifică necesitatea unui răspuns la întrebarea preliminară – Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: greaca

Instanța de trimitere

Monomeles Protodikeio Serron

Părțile din procedura principală

Reclamant: WP

Pârâtă: Trapeza Peiraios AE

Dispozitivul

Cererea de decizie preliminară introdusă de Monomeles Protodikeio Serron (Tribunalul de Mare Instanță în complet de judecător unic din Serres, Grecia) prin decizia din 11 ianuarie 2019 este vădit inadmisibilă.

____________

1     JO C 148, 29.4.2019.