Language of document :

Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 23. maja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Monomeles Protodikeio Serron – Grčija) – WP/Trapeza Peiraios AE

(Zadeva C-105/19)1

(Predhodno odločanje – Člen 53(2) Poslovnika Sodišča – Varstvo potrošnikov – Nedovoljeni pogoji v potrošniških pogodbah – Direktiva 93/13/EGS – Pristojnosti in obveznosti nacionalnega sodišča – Postopek za plačilni nalog – Ugoditev ugovoru zoper ta nalog – Neobstoj zadostnih pojasnil glede dejanskega in pravnega okvira spora o glavni stvari ter glede razlogov, ki bi upravičevali potrebo po odgovoru na vprašanje za predhodno odločanje – Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: grščina

Predložitveno sodišče

Monomeles Protodikeio Serron

Stranki

Tožeča stranka: WP

Tožena stranka: Trapeza Peiraios AE

Izrek

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Monomeles Protodikeio Serron (višje sodišče v sestavi sodnika posameznika v Serresu, Grčija) z odločbo z dne 11. januarja 2019, je očitno nedopusten.

____________

1 UL C 148, 29.4.2019.