Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 31 mai 2019 – Johannes Dietrich/Hessischer Rundfunk

(Cauza C-422/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesverwaltungsgericht

Părțile din procedura principală

Reclamant: Johannes Dietrich

Pârât: Hessischer Rundfunk

Întrebările preliminare

Competența exclusivă de care Uniunea dispune conform articolului 2 alineatul (1) coroborat cu articolul 3 alineatul (1) litera (c) TFUE în domeniul politicii monetare pentru statele membre a căror monedă este euro contravine unui act juridic al unuia din aceste state membre care prevede obligația instituțiilor publice ale statului membru de a accepta bancnote euro la îndeplinirea obligațiilor de plată stabilite prin prerogative publice?

Statutul bancnotelor cu valoarea nominală exprimată în euro ca mijloc legal de plată, stabilit conform articolului 128 alineatul (1) teza a treia TFUE, articolului 16 alineatul (1) teza 3 din Protocolul (nr. 4) privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, precum și articolului 10 teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro1 , conține o interdicție pentru instituțiile publice ale unui stat membru de a refuza îndeplinirea prin astfel de bancnote a obligațiilor de plată stabilite prin prerogative publice sau dreptul Uniunii Europene conferă spațiu pentru reglementări care exclud plata în bancnote euro pentru anumite obligații de plată stabilite prin prerogative publice?

În cazul unui răspuns pozitiv la prima întrebare și al unui răspuns negativ la cea de a doua întrebare:

Se poate aplica un act juridic al unui stat membru a cărui monedă este euro, emis în cadrul competenței exclusive a Uniunii în domeniul politicii monetare, dacă și în măsura în care Uniunea nu și-a exercitat această competență?

____________

1 JO 1998, L 139, p. 1, Ediție specială, 10/vol. 1, p. 112.