Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) dne 29. května 2019 – Cabinet de avocat UR v. Finanţelor Publice prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti a další

(Věc C-424/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Bucureşti

Účastníci původního řízení

Žalobce: Cabinet de avocat UR

Žalovaní: Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice, MJ, NK

Předběžné otázky

Zahrnuje v rámci působnosti čl. 9 odst. 1 směrnice Rady 2006/112/ES (o společném systému daně z přidané hodnoty) 1 pojem „osoba povinná k dani“ také osobu, která vykonává povolání advokáta?

Umožňuje zásada přednosti unijního práva odchýlení se, v následném řízení, od překážky věci pravomocně rozhodnuté, která se váže k pravomocnému soudnímu rozhodnutí, jež při uplatnění a výkladu vnitrostátní právní úpravy v oblasti daně z přidané hodnoty v zásadě stanovilo, že advokát nedodává zboží, nevykonává hospodářskou činnost a neuzavírá smlouvy o poskytování služeb, nýbrž smlouvy o právní pomoci?

____________

1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).