Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Bucureşti (Rumeenia) 29. mail 2019 – Cabinet de avocat UR versus Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București jt

(kohtuasi C-424/19)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel Bucureşti

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Cabinet de avocat UR

Vastustajad: Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice, MJ, NK

Eelotsuse küsimused

Kas nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi)1 artikli 9 lõike 1 raames hõlmab mõiste „maksukohustuslane“ ka isikut, kes tegutseb advokaadina?

Kas liidu õiguse esimuse põhimõte võimaldab teha hilisemas menetluses erandi kohtuotsuse seadusjõust, mis on jõustunud kohtuotsusel, milles on sisuliselt leitud, et kui kohaldada ja tõlgendada riigisiseseid käibemaksunorme, ei võõranda advokaat vara, ei tegele majandustegevusega ega sõlmi teenuste osutamise lepinguid, vaid õigusabilepinguid?

____________

1 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).