Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel București (Romania) on esittänyt 29.5.2019 – Cabinet de avocat UR v. Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București ym.

(asia C-424/19)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel București

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Cabinet de avocat UR

Vastaajat: Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice, MJ ja NK

Ennakkoratkaisukysymykset

Käsittääkö (yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun) neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 9 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan kuuluva ”verovelvollisen” käsite myös asianajajan ammattia harjoittavat verovelvolliset?

Salliiko unionin oikeuden ensisijaisuutta koskeva periaate myöhemmässä menettelyssä poikkeamisen oikeusvoiman saaneesta lainvoimaisesta tuomioistuinratkaisusta, jossa on pääasiallisesti todettu, että kansallista arvonlisäverolainsäädäntöä sovellettaessa ja tulkittaessa ei katsota, että asianajaja suorittaa tavaroiden luovutusta, harjoittaa liiketoimintaa tai tekee palvelujen suorittamista koskevia sopimuksia vaan oikeudellista apua koskevia sopimuksia?

____________

1 Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettu neuvoston direktiivi 2006/112/EY (EUVL 2006, L 347, s. 1).