Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. svibnja 2019. uputila Curtea de Apel Bucureşti (Rumunjska) – Cabinet de avocat UR protiv Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București i dr.

(predmet C-424/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel Bucureşti

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Cabinet de avocat UR

Tuženici: Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice, MJ, NK

Prethodna pitanja

U području primjene članka 9. stavka 1. Direktive Vijeća 2006/112/EZ (o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost)1 , obuhvaća li pojam „porezni obveznik” i osobe koje obavljaju zanimanje odvjetnika?

Dopušta li načelo nadređenosti prava Unije da se u naknadnom postupku odstupi od pravomoćnosti koju uživa konačna sudska odluka kojom je u bitnome utvrđeno da, u kontekstu primjene i tumačenja nacionalnog zakonodavstva u području poreza na dodanu vrijednost, odvjetnik ne isporučuje robu, ne obavlja gospodarsku djelatnost i ne sklapa ugovore o pružanju usluga već ugovore o pružanju pravne pomoći?

____________

1 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)