Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Bucureşti (România) la data de 29 mai 2019 – Cabinet de avocat UR / Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti şi alţii

(Cauza C-424/19)

Limba de procedură: româna

Instanţa de trimitere

Curtea de Apel Bucureşti

Părţile din acţiunea principală

Reclamant: Cabinet de avocat UR

Pârâți: Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Administraţia Sector 3 a Finanţelor Publice, MJ, NK

Întrebările preliminare

Dacă în domeniul de aplicare al articolului 9 alineatul (1) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului (privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată)1 privind noțiunea de „persoană impozabilă” se include și persoana ce desfășoară profesia de avocat?

Dacă principiul priorității dreptului comunitar permite derogarea într-un proces ulterior de la autoritatea de lucru judecat de care se bucură o hotărâre judecătorească definitivă prin care s-a stabilit în esență că, în aplicarea și interpretarea dreptului intern privind taxa pe valoarea adăugată, avocatul nu livrează bunuri, nu desfășoară activitate economică și nu încheie contracte de prestări servicii, ci contracte de asistență juridică?

____________

1 Directiva 2006/112/CE a Consiliului, din 28 noiembrie 2006, privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. l, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7).