Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Bucureşti (Romunija) 29. maja 2019 - Cabinet de avocat UR/Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București in drugi

(Zadeva C-424/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Bucureşti

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka na prvi stopnji in pritožnica: Cabinet de avocat UR

Tožene stranke na prvi stopnji in nasprotne stranke v pritožbenem postopku: Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Administrația Sector 3 a Finanțelor Publice, MJ, NK

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali na področju uporabe člena 9(1) Direktive Sveta 2006/112/ES (o skupnem sistemu davka na dodano vrednost)1 izraz „davčni zavezanec“ obsega tudi osebe, ki opravljajo odvetniški poklic?

Ali načelo primarnosti prava Unije dopušča, da se v poznejšem postopku odstopa od pravnomočne sodne odločbe, s katero je bilo v bistvu odločeno, da odvetnik ob uporabi in razlagi nacionalne zakonodaje s področja davka na dodano vrednost ne dobavi blaga, ne opravlja ekonomske dejavnosti in ne sklepa pogodb o opravljanju storitev, ampak pogodbe o pravni pomoči?

____________

1 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).