Language of document :

Жалба, подадена на 31 януари 2019 г. от WL срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 29 ноември 2018 г. по дело T-493/17, WL/ERCEA

(Дело C-78/19 P)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: WL (представител: F. Elia, avvocato)

Друга страна в производството: Изпълнителна агенция на Европейския съвет за научни изследвания (ERCEA)

С определение от 11 юли 2019 г. Съдът (Шести състав) отхвърли жалбата като частично явно недопустима и частично явно неоснователна и постанови WL да понесе собствените си разноски.

____________