Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 31. ledna 2019 WL proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 29. listopadu 2018 ve věci T-493/17, WL v. ERCEA

(Věc C-78/19 P)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: WL (zástupce: F. Elia, advokát)

Další účastnice řízení: Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERCEA)

Usnesením ze dne 11. července 2019 Soudní dvůr (šestý senát) zamítl kasační opravný prostředek jako částečně zjevně nepřípustný a částečně zjevně neopodstatněný a rozhodl, že WL ponese vlastní náklady řízení.

____________