Language of document :

Appel iværksat den 31. januar 2019 af WL til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Afdeling) den 29. november 2018 i sag T-493/17, WL mod ERCEA

(Sag C-78/19 P)

Processprog: italiensk

Parter

Appellant: WL (ved avvocato F. Elia)

Den anden part i appelsagen: Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA)

Domstolen (Sjette Afdeling) har ved kendelse af 11. juli 2019 afvist appellen, idet det er åbenbart, at den delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet.

____________