Language of document :

Žalba koju je 31. siječnja 2019. podnio WL protiv presude Općeg suda (deveto vijeće) od 29. studenoga 2018. u predmetu T-493/17, WL protiv ERCEA-e

(predmet C-78/19 P)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Žalitelj: WL (zastupnik: F. Elia, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Izvršna agencija Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA)

Rješenjem od 11. srpnja 2019. Sud (šesto vijeće) odbio je žalbu kao, djelomično, očito nedopuštenu i, djelomično, očito neosnovanu i naložio WL snošenje vlastitih troškova.

____________