Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 31. janvārī WL iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2018. gada 29. novembra spriedumu lietā T-493/17 WL/ERCEA

(Lieta C-78/19 P)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: WL (pārstāvis: F. Elia, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra (ERCEA)

Ar 2019. gada 11. jūlija rīkojumu Tiesa (sestā palāta) noraidīja apelācijas sūdzību daļēji kā acīmredzami nepieņemamu un daļēji kā acīmredzami nepamatotu un noteica, ka WL sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________