Language of document :

Appell ippreżentat fil-31 ta’ Jannar 2019 minn WL mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) fid-29 ta’ Novembru 2018 fil-Kawża T-493/17, WL vs ERCEA

(Kawża C-78/19 P)

Lingwa tal-kawża: it-Taljan

Partijiet

Appellanti: WL (rappreżentant: F. Elia, avukat)

Parti oħra fil-proċedura: L-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERCEA)

B’digriet tal-11 ta’ Lulju 2019, il-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) ċaħdet l-appell bħala, parzjalment, manifestament inammissibbli u, parzjalment, manifestament infondat u kkundannat lil WL tbati l-ispejjeż tagħha stess.

____________