Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 31 januari 2019 door WL tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 29 november 2018 in zaak T-493/17, WL / ERCEA

(Zaak C-78/19 P)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Rekwirant: WL (vertegenwoordiger: F. Elia, advocaat)

Andere partij in de procedure: Uitvoerend Agentschap Europese Onderzoeksraad (ERCEA)

Bij beschikking van 11 juli 2019 heeft het Hof (Zesde kamer) de hogere voorziening ten dele kennelijk niet-ontvankelijk en ten dele kennelijk ongegrond verklaard en WL verwezen in zijn eigen kosten.

____________