Language of document :

Recurs introdus la 31 ianuarie 2019 de WL împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a noua) din 29 noiembrie 2018 în cauza T-493/17, WL/ERCEA

(Cauza C-78/19 P)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Recurent: WL (reprezentant: F. Elia, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)

Prin Ordonanța din 11 iulie 2019, Curtea (Camera a șasea) respinge recursul ca fiind în parte vădit inadmisibil și în parte vădit nefondat și obligă WL la suportarea propriilor cheltuieli de judecată.

____________