Language of document :

Odvolanie podané 31. januára 2019: WL proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 29. novembra 2018 vo veci T-493/17, WL/ERCEA

(vec C-78/19 P)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľ: WL (v zastúpení: F. Elia, advokát)

Ďalší účastník konania: Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA)

Uznesením z 11. júla 2019 Súdny dvor (šiesta komora) zamietol odvolanie ako čiastočne zjavne neprípustné a čiastočne zjavne nedôvodné a rozhodol, že WL znáša svoje vlastné trovy konania.

____________