Language of document :

Pritožba, ki jo je WL vložila 31. januarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 29. novembra 2018 v zadevi T-493/17, WL/ERCEA

(Zadeva C-78/19 P)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Pritožnik: WL (zastopnik: F. Elia, avvocato)

Druga stranka v postopku: Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA)

Sodišče (šesti senat) je s sklepom z dne 11. julija 2019 pritožbo zavrnilo kot delno nedopustno in zavrnilo kot delno neutemeljeno ter naložilo, da WL nosi svoje stroške.

____________