Language of document :

Överklagande ingett den 31 januari 2019 av WL av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 29 november 2018 i mål T-493/17, WL mot ERCEA

(Mål C-78/19 P)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: WL (ombud: F. Elia, avvocato)

Övrig part i målet: (ERCEA)

I beslut av den 11 juli 2019 fann domstolen (sjätte avdelningen) att överklagandet skulle ogillas, eftersom det var uppenbart att det delvis inte kunde tas upp till sakprövning och delvis var ogrundat. Domstolen beslutade även att WL skulle bära sina rättegångskostnader.

____________