Language of document :

A Verwaltungsgericht Schwerin (Németország) által 2019. május 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – FD kontra Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

(C-365/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Schwerin

Az alapeljárás felei

Felperes: FD

Alperes: Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az 1307/2013/EU rendelet1 – adott esetben a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet2 28. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett – 30. cikkének (6) bekezdése akkor is megalapoz-e igényt támogatási jogosultságok kiosztására egy fiatal mezőgazdasági termelő számára a 2016-os igénylési év tekintetében, ha ez utóbbi számára az 1307/2013 rendelet 24. cikke alapján a 2015. évi nemzeti felső összeghatár alapján már korábban vissza nem térítendő támogatási jogosultságokat osztottak ki az akkori területkialakításának megfelelően?

____________

1 A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 347., 608. o.; helyesbítés: HL 2016. L 130., 8. o.).

2 A közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről és X. mellékletének módosításáról szóló, 2014. március 11-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (HL 2014. L 181., 1. o.; helyesbítés: HL 2015. L 216., 9. o.).