Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Schwerin (Germania) la 8 mai 2019 – FD/ Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

(Cauza C-365/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Schwerin

Părțile din procedura principală

Reclamantă: FD

Pârâtă: Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg

Întrebările preliminare

Articolul 30 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1307/20131 - eventual coroborat cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/20142 - conferă un drept de alocare a drepturilor la plată pentru anul de cerere 2016, în favoarea unui tânăr fermier, chiar dacă acestuia i-au fost deja alocate anterior, în temeiul articolului 24 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, pe baza plafonului național 2015, drepturi la plată nerambursabile în conformitate cu suprafețele deținute de el în acea perioadă?

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO 2013, L 347, p. 608).

2 Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat (JO 2014, L 181, p. 1).