Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hof van Cassatie (Belgia) 24. mail 2019 – Vos Aannemingen BVBA versus Belgische Staat

(kohtuasi C-405/19)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hof van Cassatie

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Vos Aannemingen BVBA

Vastustaja: Belgische Staat

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 77/388/EMÜ1 artiklit 17 tuleb tõlgendada nii, et asjaolu, et kantud kuludest saab kasu ka kolmas isik – nagu see on juhul, kui arendaja kannab kortereid müües reklaami- ja halduskulud ning maakleritasud, millest saavad kasu ka kinnistute omanikud –, ei takista nendelt kuludelt tasutud käibemaksu täies ulatuses maha arvamast, kui tuvastatakse, et maksukohustuslase kulude ja majandustegevuse vahel on otsene ja vahetu seos ning kolmandal isikul tekkinud eelis on maksukohustuslase ettevõtte vajadusega võrreldes kõrvaline?

2.    Kas kõnealune põhimõte kehtib ka juhul, kui tegemist ei ole mitte üldkuludega, vaid kuludega, mis on seotud kindlate käibemaksuga maksustatavate või mittemaksustatavate müügitehingutega, nagu käesoleval juhul ühelt poolt korterite ja teiselt poolt kinnistute müük?

3.    Kas asjaolu, et maksukohustuslasel on võimalus/õigus nõuda osa kuludest sisse nendest kuludest kasu saavalt kolmandalt isikult, kuid ta ei tee seda, mõjutab nendelt kuludelt tasutud käibemaksu mahaarvatavuse küsimust?

____________

1 Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta – ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (EÜT 1977, L 145, lk 1; ELT eriväljaanne 09/01).