Language of document :

2019 m. gegužės 24 d. Hof van Cassatie (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vos Aannemingen BVBA / Belgische Staat

(Byla C-405/19)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hof van Cassatie

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Vos Aannemingen BVBA

Kita kasacinio proceso šalis: Belgische Staat

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 77/388/EEB1 17 straipsnį reikia aiškinti taip, kad aplinkybė, jog išlaidos yra naudingos ir trečiajam asmeniui, kaip tai yra tuomet, kai parduodant butus projekto vystytojas dengia viešinimo ir administravimo išlaidas ar nekilnojamojo turto agentų komisinius, naudingus ir žemės savininkams, neprieštarauja tam, kad šioms išlaidoms tenkantį pridėtinės vertės mokestį būtų galima visiškai atskaityti, jeigu nustatoma, jog tarp išlaidų ir apmokestinamojo asmens ekonominės veiklos yra tiesioginis ir nedelsiant atsirandantis ryšys, o nauda trečiajam asmeniui yra šalutinė, palyginus su apmokestinamojo asmens įmonės poreikiais?

2.    Ar šis principas taikomas ir tuomet, kai kalbama ne apie bendrąsias išlaidas, o apie išlaidas, priskiriamas konkretiems pridėtinės vertės mokesčiu apmokestinamiems arba neapmokestinamiems pardavimo sandoriams, kaip šiuo atveju – viena vertus, butų pardavimas ir, kita vertus, žemės sklypų pardavimas?

3.    Ar aplinkybė, jog apmokestinamasis asmuo turi galimybę (teisę) išlaidas iš dalies perkelti trečiajam asmeniui, kuriam jos naudingos, tačiau to nepadaro, turi kokios nors įtakos klausimui dėl galimybės atskaityti tokioms išlaidoms taikomą pridėtinės vertės mokestį?

____________

1 1977 m. gegužės 17 d. Šeštoji Tarybos direktyva 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrindas (OL L 145, 1977, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 23).