Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesfinanzhof (Německo) dne 13. května 2019 – HF v. Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler

(Věc C-374/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesfinanzhof

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: HF

Odpůrce: Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler

Předběžná otázka

Musí osoba povinná k dani, která vyrábí investiční majetek s ohledem na zdanitelné použití s nárokem na odpočet (zde výstavba budovy k provozu kavárny), opravit odpočet podle čl. 185 odst. 1 a článku 187 směrnice o DPH1 , pokud činnost opravňující k odpočtu (zde provoz kavárny) ukončí a investiční majetek zůstane v rozsahu dříve zdanitelného použití nepoužíván?

____________

1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).