Language of document :

A Bundesfinanzhof (Németország) által 2019. május 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – HF kontra Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler

(C-374/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesfinanzhof

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: HF

Ellenérdekű fél: Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Korrigálnia kell-e az adólevonást a héairányelv1 185. cikkének (1) bekezdése és 187. cikke alapján egy olyan adóalanynak, aki az adóköteles használatra tekintettel az előzetesen felszámított héa levonásának jogával egy tárgyi eszközt állít elő (a jelen esetben: egy épület kávézó céljából történő felépítése), amennyiben az előzetesen felszámított héa levonására feljogosító ügyletet (a jelen esetben a kávézó működtetését) beszünteti, és a tárgyi eszközt a korábbi adóköteles használat mértékében már nem használják?

____________

1 A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i, 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL 2006. L 347., 1. o.).