Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Cluj (Rumunsko) dne 15. května 2019 – SC Banca E S.A. v. G.D.

(Věc C-381/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Cluj

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: SC Banca E S.A.

Odpůrkyně: G.D.

Předběžná otázka

Musí být v rámci přednosti unijního práva zásady právní jistoty a efektivity vykládány v tom smyslu, že brání tomu, aby byla ve sporu v oblasti ochrany práv spotřebitelů poté, co spotřebitel podal žalobu k soudu, procesní ustanovení změněna na základě závazného rozhodnutí Curtea Constituțională (Ústavní soud, Rumunsko), provedeného [do vnitrostátního práva] prostřednictvím zákona, kterým se mění Codul de procedură civilă (občanský soudní řád), jenž zavádí nový opravný prostředek, který může uplatnit prodávající nebo poskytovatel, přičemž vede k prodloužení délky řízení a ke zvýšení nákladů na ukončení řízení?

____________