Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Cluj (Romania) on esittänyt 15.5.2019 – SC Banca E S.A. v. G.D.

(Asia C-381/19)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Cluj

Pääasian asianosaiset

Valittaja: SC Banca E S.A.

Vastapuoli: G.D.

Ennakkoratkaisukysymys

Kun otetaan huomioon unionin oikeuden ensisijaisuus, onko oikeusvarmuuden periaatetta ja tehokkuusperiaatetta tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että sen jälkeen, kun kuluttaja on pannut asian vireille tuomioistuimessa, menettelysääntöjä muutetaan kuluttajansuojaa koskevassa riita-asiassa Curtea Constituționalăn sitovalla ratkaisulla, joka pannaan täytäntöön siviiliprosessikoodeksia (Codul de procedură civilă) muuttavalla lailla, jolla otetaan käyttöön uusi, elinkeinonharjoittajan käytettävissä oleva oikeussuojakeino, minkä seurauksena oikeudenkäynnin kesto pitenee ja sen kustannukset kasvavat?

____________