Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. svibnja 2019. uputila Curtea de Apel Cluj (Rumunjska) – SC Banca E S.A. protiv G.D.

(predmet C-381/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel Cluj

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: SC Banca E S.A.

Druga stranka u postupku: G.D.

Prethodno pitanje

Treba li u okviru nadređenosti prava Unije, načelo sigurnosti pravnih odnosa i načelo djelotvornosti tumačiti na način da im se protivi to da se u sporu iz područja zaštite prava potrošača, nakon što je potrošač pokrenuo postupak pred sudom, izmijene postupovna pravila na temelju obvezujuće odluke Curtee Constituționale (Ustavni sud, Rumunjska) koja je provedena zakonom o izmjeni Codula del procedură civilă (Zakonik o parničnom postupku) kojim se uvodi novo pravno sredstvo kojim se može koristiti prodavatelj robe ili pružatelj usluge, što dovodi do produljenja trajanja postupka i povećanja troškova njegova rješavanja?

____________