Language of document :

Curtea de Apel Cluj (Románia) által 2019. május 15-án/-én/-jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SC Banca E S. A. kontra G. D.

(C-381/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Cluj

Az alapeljárás felei

Felperes: SC Banca E S. A.

Alperes: G. D.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Az uniós jog elsőbbsége körében úgy kell-e értelmezni a jogbiztonság és a tényleges érvényesülés elvét, hogy azokkal ellentétes, ha módosítják az eljárási szabályokat egy, a fogyasztói jogok védelmével kapcsolatos jogvitában – azt követően, hogy a fogyasztó a bírósághoz fordult – a Curtea Constituțională (alkotmánybíróság, Románia) kötelező erővel rendelkező határozatával, amelyet a (polgári perrendtartás) módosításáról szóló törvénnyel hajtanak végre, és amely a szolgáltató által igénybe vehető új jogorvoslatot vezet be, aminek következtében az eljárás időtartama és költségei megnövekednek?

____________