Language of document :

2019 m. gegužės 15 d. Curtea de Apel Cluj (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje SC Banca E S.A. / G.D.

(Byla C-381/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Cluj

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: SC Banca E S.A.

Kita kasacinio proceso šalis: G.D.

Prejudicinis klausimas

Ar, atsižvelgiant į Sąjungos teisės viršenybę, teisinio saugumo ir veiksmingumo principus reikia aiškinti taip: jais draudžiama vartotojų teisių apsaugos srities ginčams taikomas proceso taisykles privalomu Curtea Constituțională (Konstitucinis Teismas) sprendimu, kuris įgyvendintas įstatymu dėl dalinio Codul de procedură civilă (Civilinio proceso kodeksas) pakeitimo, keisti po to, kai vartotojas pareiškė ieškinį teisme, numatant naują apskundimo priemonę, kuria gali naudotis paslaugų teikėjas, ir tai lemia ilgesnį ir brangesnį ginčo sprendimo procesą?

____________