Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Cluj (România) la data de 15 mai 2019 – SC Banca E S.A. / G.D.

(Cauza C-381/19)

Limba de procedură: română

Instanţa de trimitere

Curtea de Apel Cluj

Părţile din acţiunea principală

Reclamantă: SC Banca E S.A.

Pârât: G.D.

Întrebarea preliminară

În contextul supremației dreptului Uniunii, principiile securității raporturilor juridice și efectivității trebuie interpretate în sensul că se opun ca, într-un litigiu din domeniul protecției drepturilor consumatorilor, regulile procedurale să fie modificate ulterior sesizării instanței de către consumator, printr-o decizie obligatorie a Curții Constituționale, pusă în aplicare printr-o lege de modificare a Codului de procedură civilă, prin introducerea unei noi căi de atac, care poate fi utilizată de către profesionist, cu consecința prelungirii duratei procesului și a creșterii costurilor pentru finalizarea acestuia?

____________