Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunalul Galaţi (Rumeenia) 7. mail 2019 – XU jt versus SC Credit Europe Ipotecar IFN SA ja Credit Europe Bank

(kohtuasi C-364/19)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunalul Galaţi

Põhikohtuasja pooled

Hagejad-apellandid: XU, YV, ZW, AU, BZ, CA, DB, EC

Kostjad-apellandid: SC Credit Europe Ipotecar IFN SA ja Credit Europe Bank

Eelotsuse küsimused

1.    Kas direktiivi 93/13/EMÜ1 artikli 1 lõiget 2 ja artikli 4 lõiget 2, nagu neid on tõlgendatud kohtuasjas C-186/16, Andriciuc jt, tuleb tõlgendada nii, et kui leping sisaldab vahetuskursiriskiga seotud lepingutingimust, mis tuleneb liikmesriigi õigusnormist, on liikmesriigi kohus kohustatud analüüsima esmajärjekorras direktiivi artikli 1 lõikes 2 nimetatud keelu asjakohasust või seda, kas müüja või teenuste osutaja on täitnud direktiivi artikli 4 lõikes 2 sätestatud tarbija teavitamise kohustuse, ilma et seda tingimust tuleks eelnevalt hinnata direktiivi artikli 1 lõike 2 alusel?

2.    Kas direktiivi 93/13/EMÜ artikli 1 lõiget 2 ja artikli 4 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et kui müüja või teenuste osutaja ei ole enne laenulepingu sõlmimist täitnud tarbija teavitamise kohustust, võib ta tugineda direktiivi artikli 1 lõikele 2 selleks, et vahetuskursiriskiga seotud lepingutingimus, mis tuleneb liikmesriigi õigusnormist, jäetaks ebaõigluse kontrollist välja?

____________

1 Nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiiv 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes (EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288).