Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. svibnja 2019. uputio Tribunalul Galaţi (Rumunjska) – XU i drugi protiv SC Credit Europe Ipotecar IFN SA i Credit Europe Bank

(predmet C-364/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunalul Galaţi

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: XU, YV, ZW, AU, BZ, CA, DB, EC

Tuženici: SC Credit Europe Ipotecar IFN SA i Credit Europe Bank

Prethodna pitanja

Treba li članak 1. stavak 2. i članak 4. stavak 2. Direktive 93/13/EEZ1 , kako ih tumači [Sud] u predmetu C-186/16, Andriciuc i dr., tumačiti na način da je, kad postoji ugovorna odredba o valutnom riziku preuzeta iz nacionalne odredbe, nacionalni sud dužan prije svega ispitati primjenjivost zabrane iz članka 1. stavka 2. Direktive ili ispunjavanje obveze trgovca u pogledu informiranja propisane člankom 4. stavkom 2. Direktive bez prethodne ocjene odredbi članka 1. stavka 2. te direktive?

Treba li članak 1. stavak 2. i članak 4. stavak 2. Direktive 93/13/EEZ tumačiti na način da se u slučaju nepridržavanja obveze informiranja potrošača prije sklapanja ugovora o kreditu, trgovac može pozvati na odredbe iz članka 1. stavka 2. Direktive kako bi se ugovorna odredba o valutnom riziku preuzeta iz nacionalne zakonske odredbe isključila iz ocjene nepoštenosti?

____________

1 Direktiva Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima (SL 1993., L 95, str. 29.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 12., str. 24.)