Language of document :

A Tribunalul Galaţi (Románia) által 2019. május 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – XU és társai kontra SC Credit Europe Ipotecar IFN SA és Credit Europe Bank

(C-364/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunalul Galaţi

Az alapeljárás felei

Felperesek: XU, YV, ZW, AU, BZ, CA, DB, EC

Alperesek: SC Credit Europe Ipotecar IFN SA és Credit Europe Bank

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK irányelv1 – C-186/16. sz. Andriciuc és társai ügyben értelmezett – 1. cikkének (2) bekezdését és 4. cikkének (2) bekezdését, hogy a nemzeti bíróságnak valamely nemzeti rendelkezést átvevő, árfolyamkockázatra vonatkozó feltétel esetén elsődlegesen az irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében szereplő tilalom relevanciáját vagy – az irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében szereplő rendelkezések előzetes értékelése nélkül – azt kell megvizsgálnia, hogy a szolgáltató betartotta-e az irányelv 4. cikkének (2) bekezdésében szabályozott tájékoztatási kötelezettséget?

Úgy kell-e értelmezni a 93/13/EGK irányelv 1. cikkének (2) bekezdését és 4. cikkének (2) bekezdését, hogy a fogyasztó kölcsönszerződés megkötése előtti tájékoztatására irányuló kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a szolgálható hivatkozhat az irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében szereplő rendelkezésekre abból a célból, hogy valamely nemzeti jogszabályi rendelkezést átvevő, árfolyamkockázatra vonatkozó szerződési feltételre ne terjedjen ki a tisztességtelen jelleg megítélése?

____________

1 A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL 1993. L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás: 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.)