Language of document :

2019 m. gegužės 7 d. Tribunalul Galaţi (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje XU ir kt. / SC Credit Europe Ipotecar IFN SA ir Credit Europe Bank.

(Byla C-364/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunalul Galaţi

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai (apeliantai): XU, YV, ZW, AY, BZ, CA, DB, EC

Atsakovės (apeliantės): SC Credit Europe Ipotecar IFN SA ir Credit Europe Bank.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 93/13/EEB1 1 straipsnio 2 dalis ir 4 straipsnio 2 dalis, atsižvelgiant į jų aiškinimą Sprendime Andriciuc ir kt. (byla C-186/16), turi būti aiškinamos taip, kad esant sąlygai dėl valiutos keitimo rizikos, atspindinčiai nacionalinės teisės nuostatą, nacionalinis teismas visų pirma turi išnagrinėti, ar aktualus direktyvos 1 straipsnio 2 dalyje nustatytas draudimas, ar visgi tai, ar veiklos vykdytojas laikėsi direktyvos 4 straipsnio 2 dalyje nustatytos pareigos pateikti informaciją, prieš tai neįvertinęs tos pačios direktyvos 1 straipsnio 2 dalies nuostatų?

2.    Ar Direktyvos 93/13/EEB 1 straipsnio 2 dalis ir 4 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinamos taip, kad tuo atveju, kai nesilaikyta pareigos informuoti vartotoją, vykdytinos prieš sudarant paskolos sutartį, veiklos vykdytojas gali pasinaudoti direktyvos 1 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kad sutarties sąlyga dėl valiutos keitimo rizikos, atspindinti nacionalinio įstatymo nuostatą, nebūtų vertinama nesąžiningumo atžvilgiu?

____________

1 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).