Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Galaţi (Romunija) 7. maja 2019 – XU in drugi/SC Credit Europe Ipotecar IFN SA in Credit Europe Bank

(Zadeva C-364/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Galaţi

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke (pritožnice): XU, YV, ZW, AU, BZ, CA, DB, EC

Toženi stranki (pritožnici): SC Credit Europe Ipotecar IFN SA in Credit Europe Bank

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 1(2) in člen 4(2) Direktive 93/13/EGS1 , kot sta razložena v zadevi C-186/16, Andriciuc in drugi, razlagati tako, da mora nacionalno sodišče, ki odloča o določbi o valutnem tveganju, ki temelji na nacionalni določbi, prednostno preučiti pomen prepovedi iz člena 1(2) direktive, ali mora prednostno preučiti, ali prodajalec ali ponudnik spoštuje obveznost obveščanja iz člena 4(2) direktive, brez predhodne ocene določb iz člena 1(2) iste direktive?

2.    Ali je treba člen 1(2) in člen 4(2) Direktive 93/13/EGS razlagati tako, da lahko prodajalec ali ponudnik v primeru nespoštovanja obveznosti obveščanja potrošnika pred sklenitvijo posojilne pogodbe uveljavlja določbe iz člena 1(2) direktive, da se iz ocene nepoštenosti izvzame pogodbeni pogoj o valutnem tveganju, ki temelji na določbi nacionalne zakonodaje?

____________

1 Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288).