Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 31. svibnja 2019. uputio Bundesverwaltungsgericht (Njemačka) – Norbert Häring protiv Hessischer Rundfunk

(predmet C-423/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesverwaltungsgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Norbert Häring

Tuženik: Hessischer Rundfunk

Prethodna pitanja

1.    Protivi li se isključivoj nadležnosti koju Unija, na temelju članka 2. stavka 1. u vezi s člankom 3. stavkom 1. točkom (c) UFEU-a, ima u području monetarne politike kad je riječ o državama članicama čija je valuta euro pravni akt jedne od tih država članica kojim se predviđa obveza javnih ustanova države članice da prihvate euronovčanice prilikom ispunjavanja obveza novčanih davanja koje nalažu javne vlasti?

2.    Sadržava li utvrđenje statusa novčanica nominiranih u eurima kao zakonskog sredstva plaćanja iz članka 128. stavka 1. treće rečenice UFEU-a, članka 16. stavka 1. treće rečenice Protokola (br. 4) o Statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke te članka 10. druge rečenice Uredbe Vijeća (EZ) br. 974/98 od 3. svibnja 1998. o uvođenju eura1 zabranu javnim ustanovama države članice da odbiju ispunjenje obveze novčanih davanja koju nalažu javne vlasti takvim novčanicama ili pravo Unije ostavlja prostora za odredbe kojima se isključuje mogućnost plaćanja euronovčanicama za određene obveze novčanih davanja koje nalažu javne vlasti?

3.    U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje i niječnog odgovora na drugo pitanje:

Može li se pravni akt države članice čija je valuta euro donesen u području monetarne politike koja je u isključivoj nadležnosti Unije primijeniti ako Unija nije, i sve dok nije, izvršila svoju nadležnost?

____________

1 SL 1998, L 139, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 10., svezak 3., str. 38.)