Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Sofiyski rayonen sad (Βουλγαρία) στις 4 Ιουνίου 2019 – Ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία „Bulstrad Vienna Insurance Group“ AD κατά Ασφαλιστικής εταιρίας „Olympic“

(Υπόθεση C-427/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η βουλγαρική

Αιτούν δικαστήριο

Sofiyski rayonen sad

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εμγ: Ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία „Bulstrad Vienna Insurance Group“ AD

Εναγομένη: Ασφαλιστική εταιρία „Olympic“

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει το άρθρο 630 του Kodeks za zastrahovaneto (κώδικα ασφαλειών), υπό το πρίσμα του άρθρου 274 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), την έννοια ότι η απόφαση διοικητικής αρχής κράτους μέλους με την οποία ανακαλείται η άδεια λειτουργίας ασφαλιστικής εταιρίας και διορίζεται σε αυτήν προσωρινός εκκαθαριστής χωρίς να έχει κινηθεί διαδικασία δικαστικής εκκαθάρισης συνιστά «απόφαση να κινηθεί διαδικασία εκκαθάρισης»;

Πρέπει να εφαρμόζουν τα δικαστήρια των άλλων κρατών μελών, ακόμη και αν δεν προβλέπεται ρητά στο εθνικό τους δίκαιο, τις διατάξεις του άρθρου 274 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), στην περίπτωση που από τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα της η ασφαλιστική εταιρία της οποίας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας και στην οποία έχει διοριστεί προσωρινός εκκαθαριστής προβλέπεται ότι αναστέλλεται κάθε δικαστική διαδικασία κατά της εν λόγω εταιρίας εφόσον διοριστεί προσωρινός εκκαθαριστής;

____________

1 EE 2009, L 335, σ.  1.