Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sofiyski rayonen sad (Bulgaaria) 4. juunil 2019 – Kindlustustegevusega tegelev aktsiaselts „Bulstrad Vienna Insurance Group“ AD versus Kindlustusettevõtja „Olympic“

(kohtuasi C-427/19)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sofiyski rayonen sad

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Kindlustustegevusega tegelev aktsiaselts „Bulstrad Vienna Insurance Group“ AD

Kostja: Kindlustusettevõtja „Olympic“

Eelotsuse küsimused

Kas kindlustusseadustiku (Kodeks za zastrahovaneto) artikli 630 tõlgendamisel tuleb arvestades Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ1 kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) artiklit 274, lähtuda sellest, et liikmesriigi asutuse otsus, millega tunnistatakse kindlustusandja tegevusluba kehtetuks ja kindlustusandjale määratakse ajutine lõpetamishaldur, ilma et oleks algatatud kohtulikku lõpetamismenetlust, on „lõpetamismenetluse algatamise otsus“?

Kas juhul, kui selle liikmesriigi õigusnormid, kus on asutatud kindlustusandja, kelle tegevusluba tunnistati kehtetuks ja kellele määrati ajutine lõpetamishaldur, näevad ette, et ajutise lõpetamishalduri määramise korral tuleb peatada kõik kõnealuse äriühingu suhtes algatatud kohtumenetlused, peavad teiste liikmesriikide kohtud kohaldama viidatud õigusnorme kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) artikliga 274 ka siis, kui seda ei ole nende riigisiseses õiguses sõnaselgelt ette nähtud?

____________

1     ELT 2009, L 335, lk 1.