Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) on esittänyt 4.6.2019 – ”Bulstrad Vienna Insurance Group” AD v. ”Olympic”

(asia C- 427/19)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sofiyski rayonen sad

Pääasian asianosaiset

Kantaja: ”Bulstrad Vienna Insurance Group” AD

Vastaaja: ”Olympic”

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko tulkittaessa vakuutuskoodeksin (Kodeks za zastrahovaneto) 630 §:ää vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) 25.11.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY1 274 artiklan valossa katsottava, että jäsenvaltion viranomaisten päätös peruuttaa vakuutusyrityksen toimilupa ja määrätä sille väliaikainen selvittäjä aloittamatta likvidaatiomenettelyä tuomioistuimessa tarkoittaa ”päätöstä likvidaatiomenettelyn aloittamisesta”?

Jos sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa on sen vakuutusyrityksen kotipaikka, jonka toimilupa on peruutettu ja jolle on määrätty väliaikainen selvittäjä, säädetään, että väliaikaisen selvittäjän määräämisen yhteydessä kaikkien tätä yhtiötä vastaan tuomioistuimissa vireillä olevien asioiden käsittely on keskeytettävä, onko muiden jäsenvaltioiden tuomioistuinten sovellettava näitä oikeussääntöjä vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) 25.11.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY 274 artiklan nojalla silloinkin, jos siitä ei säädetä nimenomaisesti niiden kansallisessa lainsäädännössä?

____________

1 EUVL 2009, L 335, s. 1.