Language of document :

2019 m. birželio 4 d. Sofiyski rayonen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Akcinė draudimo bendrovė „Bulstrad Vienna Insurance Group“ AD / Draudimo bendrovė „Olympic“

(Byla C-427/19)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sofiyski rayonen sad

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Akcinė draudimo bendrovė „Bulstrad Vienna Insurance Group“ AD

Atsakovė: Draudimo bendrovė „Olympic“

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar aiškinant Kodeks za zastrahovaneto (Draudimo kodeksas) 630 straipsnį, atsižvelgiant į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB1 dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) 274 straipsnį, galima teigti, kad valstybės narės institucijos sprendimas panaikinti draudiko licenciją ir paskirti jam laikinąjį likvidatorių nepradedant teisminės likvidavimo procedūros yra laikomas „sprendimu pradėti likvidavimo procedūrą“?

2.    Jeigu valstybės narės, kurioje draudikas, kuriam panaikinta licencija ir paskirtas laikinasis likvidatorius, turi savo buveinę, teisėje numatyta, kad laikinojo likvidatorius paskyrimo atveju privalo būti sustabdomi visi dėl šios bendrovės vykdomi teismo procesai, ar vadovaujantis 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) 274 straipsniu šias teisės nuostatas taip pat turi taikyti kitų valstybių narių teismai, net jei tai nėra aiškiai numatyta jų nacionalinėje teisėje?

____________

1 OL L 335, 2009, p. 1.