Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 4. jūnijā iesniedza Sofiyski rayonen sad (Bulgārija) – Apdrošināšanas akciju sabiedrība “Bulstrad Vienna Insurance Group” AD/Apdrošināšanas sabiedrība “Olympic”

(Lieta C-427/19)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Sofiyski rayonen sad

Pamatlietas puses

Prasītāja: Apdrošināšanas akciju sabiedrība “Bulstrad Vienna Insurance Group” AD

Atbildētāja: Apdrošināšanas sabiedrība “Olympic”

Prejudiciālie jautājumi

Vai, interpretējot Kodeks za zastrahovaneto (Apdrošināšanas kodekss) 630. pantu kopsakarā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/138/EK 1 (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) 274. pantu, ir jāpieņem, ka dalībvalsts iestādes lēmums anulēt apdrošinātāja licenci un iecelt tam pagaidu likvidatoru, neuzsākot likvidācijas procesu tiesā, ir “lēmums sākt likvidācijas procesu”?

Vai, ja tās dalībvalsts tiesībās, kurā apdrošinātājs, kam ir tikusi anulēta licence un kam ir iecelts pagaidu likvidators, ir reģistrēts, ir paredzēts, ka pagaidu likvidatora iecelšanas gadījumā ir jāaptur visas pret šo sabiedrību ierosinātās tiesvedības, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/138/EK (2009. gada 25. novembris) par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) 274. pantam citu dalībvalstu tiesām šīs tiesību normas ir jāpiemēro arī tad, ja tas šo valstu tiesībās nav tieši paredzēts?

____________

1     OV 2009, L 335, 1. lpp.