Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sofiyski rayonen sad (Bulgaria) la 4 iunie 2019 – Societatea de asigurări pe acțiuni „Bulstrad Vienna Insurance Group” AD/Societatea de asigurări „Olympic”

(Cauza C-427/19)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Sofiyski rayonen sad

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Societatea de asigurări pe acțiuni „Bulstrad Vienna Insurance Group” AD

Pârâtă: Societatea de asigurări „Olympic”

Întrebările preliminare

În interpretarea articolului 630 din Kodeks za zastrahovaneto (Codul asigurărilor) în lumina articolului 274 din Directiva 2009/138/CE1 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) trebuie să se considere că decizia unei autorități dintr-un stat membru de a retrage autorizația unui asigurător și de a desemna în privința acestuia un lichidator provizoriu, fără să fi fost deschisă o procedură judiciară de lichidare, reprezintă o „decizie privind deschiderea procedurii de lichidare”?

În cazul în care dreptul statului membru în care își are sediul un asigurător, căruia i-a fost retrasă autorizația și în privința căruia a fost desemnat un lichidator provizoriu, prevede că, în cazul numirii unui lichidator provizoriu, trebuie să fie suspendate toate procedurile judiciare împotriva acestei societăți, aceste dispoziții legale în conformitate cu articolul 274 din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) ar trebui aplicate de instanțele celorlalte state membre chiar și atunci când acest lucru nu este prevăzut în mod expres în dreptul lor național?

____________

1     JO 2009, L 335, p. 1.