Language of document :

Определение на председателя на Съда от 12 юни 2019 г. — (преюдициално запитване от Okresný súd Bratislava V - Словакия) — Наказателно производство срещу R.B.

(Дело C-149/19)1

Език на производството: словашки

Председателят на Съда разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 OВ C 148, 29.4.2019 г.