Language of document :

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 12. června 2019 – (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Okresního súdu Bratislava V - Slovensko) – trestní řízení proti R.B.

(Věc C-149/19)1

Jednací jazyk: slovenština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 Úř. věst. C 148, 29.4.2019.