Language of document :

Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 12. juni 2019straffesag mod R.B. (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Okresný súd Bratislava V – Slovakiet)

(Sag C-149/19) 1

Processprog: slovakisk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 148 af 29.4.2019.