Language of document :

Euroopa Kohtu presidendi 12. juuni 2019. aasta määrus – (Okresný súd Bratislava V eelotsusetaotlus - Slovakkia) – kriminaalasi järgmise isiku suhtes: R.B.

(kohtuasi C-149/19)1

Kohtumenetluse keel: slovaki

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 ELT C 148, 29.4.2019.