Language of document :

2019 m. birželio 12 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartis (Okresný súd Bratislava V (Slovakija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) baudžiamojoje byloje prieš R.B.

(Byla C-149/19)1

Proceso kalba: slovakų

Teisingumo Teismo pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 148, 2019 4 29.