Language of document :

Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 12. jūnija rīkojums (Okresný súd Bratislava V (Slovākija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret R.B.

(Lieta C-149/19) 1

Tiesvedības valoda – slovāku

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1      OV C 148, 29.4.2019.